Θέσπιση ακατάσχετου για τα προνοιακά επιδόματα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 545/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 61858/2005/23.5.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, οι Κ.Α.Π. είναι έσοδα ακατάσχετα.

[πηγή]

(5 επισκέψεις, 1 σήμερα)

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ