Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ

Συνάντηση της ΕΟΘΑ με τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλέυρη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

Την ΕΟΘΑ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Ανδρέας Λίβανος, η Αντιπρόεδρος Α’ Βάνα Μυρίλλα, ο Αντιπρόεδρος Β’ Αχιλλέας Μανάφας και η Γ. Γραμματέας Αγλαία Σαλαμούρα.

Στη συνάντηση κατατέθηκε η ατζέντα θεμάτων της Ομοσπονδίας σχετικά με το Υπουργείο Υγείας.

(47 επισκέψεις, 1 σήμερα)