Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Δημόπουλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ

Το Προεδρείο της ΕΟΘΑ συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Δημόπουλο και συζήτησαν για την εξεύρεση λύσης για την έλλειψη αίματος για τους 2.500 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς.

Η περαιτέρω ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των συμπολιτών μας για να προσφέρουν αίμα καθώς επίσης και η λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που να διασυνδέει τα νοσοκομεία μεταξύ τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ομαλής καθημερινότητας τους. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Αττικής με τον Γιώργο Πατούλη διενέργει μαζί με άλλους φορείς συστηματικά δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

(211 επισκέψεις, 1 σήμερα)