ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΘΑ. που εκλέχτηκε στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 03 Απριλίου 2022 και η θητεία του διαρκεί μέχρι το 2025, στελεχώνεται από τους παρακάτω:

Ανδρέας Λίβανος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βάνα Μυρίλλα

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αχιλλέας Μανάφας

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αγλαΐα Σαλαμούρα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

‘Ολγα Κακαράκη

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Αγγελοπούλου

ΤΑΜΙΑΣ

Χάρης Πύργας

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ

Μαρία Τριανταφυλλοπούλου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παντελής Λαγώνης

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γεώργιος Χαντζηαντωνίου

ΕΦΟΡΟΣ

Όλγα Κανελλοπούλου

ΜΕΛΟΣ

Ζώτικα Μελετία

ΜΕΛΟΣ

Βασίλης Παπαδημητρίου

ΜΕΛΟΣ