Διοικητικό Συμβούλιο 2017-05-10T00:57:44+00:00

 Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Βασίλης Δήμος
Α’ Αντιπρόεδρος: Βάνα Μυρίλλα
Β΄Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Μανάφας
Γεν.Γραμματέας: Ελένη Μιχαλάκη
Ταμίας: Μανώλης Λαμπάκης
Οργαν. Γραμ.: Γιώργος Σβάρνας
Αναπλ. Γεν.Γραμ.: Λεωνίδας Ρουμπάτης
Βοηθ.Ταμία: Νίκος Ψυχογυιός
Έφορος: Γεώργιος Ζεργιώτης
Υπευθ. Δημ.Σχέσεων: Παντελής Λαγώνης
Μέλος: Χαρης Πυργας
Μέλος: Χριστίνα Στεφανίδου
Μέλος: Νίκος Τσικριτσάκης