Διοικητικό Συμβούλιο 2022-04-19T19:31:54+03:00

 Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αντρέας Λίβανος
Α’ Αντιπρόεδρος: Βάνα Μυρίλλα
Β΄Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Μανάφας
Γεν.Γραμματέας: Αγλαϊα Σαλαμούρα
Αναπλ. Γεν.Γραμ.: ‘Ολγα Κακαράκη
Ταμίας: Μαρία Αγγελοπούλου
Βοηθ.Ταμία: Χάρης Πύργας
Οργαν. Γραμ.: Νίκος Τσικριτσάκης
Υπευθ. Δημ.Σχέσεων: Παντελής Λαγώνης
Έφορος: Γεώργιος Χαντζηαντωνίου
Μέλος: Όλγα Κανελλοπούλου
Μέλος: Κωνσταντίνος Νικολάου
Μέλος: Μαρία Τριανταφυλλοπούλου