Διοικητικό Συμβούλιο 2020-09-29T20:24:26+03:00

 Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γεώργιος Σβάρνας
Α’ Αντιπρόεδρος: Βάνα Μυρίλλα
Β΄Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Μανάφας
Γεν.Γραμματέας: Αντρέας Λίβανος
Ταμίας: Χάρης Πύργας
Οργαν. Γραμ.: Νίκος Τσικριτσάκης
Αναπλ. Γεν.Γραμ.: Αγλαϊα Σαλαμούρα
Βοηθ.Ταμία: Κων/νος Βαϊόπουλος
Έφορος: Γεώργιος Ζεργιώτης
Υπευθ. Δημ.Σχέσεων: Παντελής Λαγώνης
Μέλος: Στυλιανή Βασιλάκη
Μέλος: Όλγα Κανελλοπούλου
Μέλος: Μιχάλης Μπακόπουλος