Διοικητικό Συμβούλιο 2019-10-27T18:52:26+02:00

 Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Βασίλης Δήμος
Α’ Αντιπρόεδρος: Βάνα Μυρίλλα
Β΄Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Μανάφας
Γεν.Γραμματέας: Ελένη Μιχαλάκη
Ταμίας: Χάρης Πύργας
Οργαν. Γραμ.: Λεωνίδας Ρουμπάτης
Αναπλ. Γεν.Γραμ.: Χριστίνα Στεφανίδου
Βοηθ.Ταμία: Κων/νος Βαϊόπουλος
Έφορος: Γεώργιος Ζεργιώτης
Υπευθ. Δημ.Σχέσεων: Αγλαϊα Σαλαμούρα
Μέλος: Ανδρέας Λίβανος
Μέλος: Γιώργος Σβάρνας
Μέλος: Νίκος Τσικριτσάκης