33η Αμφικτιονία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ

Στην 33η Αμφικτιονία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Καστοριά, συμμετείχε η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας, όπου κατέθεσε εισήγηση για τα θέματα της εθελοντικής αιμοδοσίας, της επάρκειας και διαχείρισης του αίματος και τις ελλείψεις.

Την ΕΟΘΑ εκπροσώπησε το μέλος κ. Βασίλης Παπαδημητρίου.

(16 επισκέψεις, 1 σήμερα)